<img src="https://komisja-autobusowa.igkm.pl/wp-content/uploads/2018/02/LOGO_res.png"><br>IV Kongres Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego


IV Kongres Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego

26 kwietnia 2022, Warszawa

Przykładowa strona

O Kongresie

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej serdecznie zaprasza do udziału w IV Kongresie Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego, który odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 roku.

Następnego dnia, tj. 27 kwietnia odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Program

BLOK I – Wokół nowej ustawy o PTZ

  • Współpraca pomiędzy organizatorami a operatorami na przykładzie budowy i uzgadniania rozkładów jazdy w aglomeracji poznańskiej
  • Jak opisywać wzajemne zależności pomiędzy organizatorem a operatorem w ustawie PTZ
  • Zmiany w FRPA konieczne, aby wyeliminować destrukcyjne procesy w komunikacji podmiejskiej

BLOK II – Wokół ustawy o elektromobilności

  • Analiza zależności w kosztach eksploatacji autobusów tradycyjnych, nisko- oraz zeroemisyjnych w realiach roku 2022
  • Analiza możliwych scenariuszy cenowych na rynku paliw i energii
  • Mechanizm osłonowy dla nisko– i zeroemisyjnej komunikacji miejskiej w zakresie cen paliw i energii

BLOK III – tematy inne

  • Koncepcja sprofilowanej platformy szkoleniowej do kwalifikacji okresowej dla komunikacji miejskiej

Lokalizacja

Kongres odbędzie się w dniu 26 kwietnia br. o godz. 10:00, a zakończy ok. godz. 17:00. Miejscem spotkania będzie Arche Hotel Poloneza przy ul. Poloneza 87, 02-826 Warszawa.

 

Uroczysta kolacja odbędzie się w Arche Hotel Poloneza.

Rejestracja

Rejestracji udziału w Kongresie należy dokonać poprzez formularz elektroniczny, najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2022 r.

  • Koszt uczestnictwa w Kongresie dla Członków Izby wynosi od osoby – 590,00 zł netto + 23% VAT – do zapłaty – 725,70 zł brutto.

Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest dokonanie wpłaty na konto Izby: Santander Bank Polska 80 1090 1870 0000 0001 0615 0818 do dnia 11 kwietnia 2022 roku.

Każdy kto dokonał zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny jest zobowiązany w przypadku rezygnacji z udziału do zgłoszenia tego faktu do IGKM najpóźniej do dnia 11 kwietnia br. na adres: m.pilka@igkm.pl. W przeciwnym razie Izba obciąży za nieodwołane uczestnictwo pełnymi kosztami.

W kwestii kosztu uczestnictwa dla podmiotów niebędących członkiem IGKM prosimy o bezpośredni kontakt: Monika Piłka, tel. 22-848-21-01 w. 104 lub e-mail: m.pilka@igkm.pl

Rezerwacji miejsc hotelowych każdy z uczestników dokonuje samodzielnie w dziale rezerwacji Hotelu pod adresem e-mail: spawlowska@arche.pl lub tel: 531 489 597 na hasło IGKM.

  • pokój 1 osobowy – 220,00 zł + 8% VAT
  • pokój 2 osobowy – 255,00 zł + 8% VAT

Formularz rejestracyjny na Kongres Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego:

Kontakt

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Moniką Piłką tel. 22-848-21-01 w. 104, e-mail: m.pilka@igkm.pl