<img src="http://komisja-autobusowa.igkm.pl/wp-content/uploads/2018/02/LOGO_res.png"><br>Kongres Organizatorów i Operatorów Komunikacji Miejskiej


Kongres Organizatorów i Operatorów Komunikacji Miejskiej

Wisła, 28-29.05.2019 r.

Przykładowa strona

O Kongresie

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Kongresie Organizatorów i Operatorów Komunikacji Miejskiej, który odbędzie się w dniach 28-29 maja 2019 roku w Wiśle. Współorganizatorem spotkania jest Związek Miast Polskich.

Program

Ramowy program Kongresu:

I dzień

 • Wprowadzenie do zagadnień dialogu społecznego w kreowaniu zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast
 • Praktyczny przykład polityki dialogu społecznego
 • Debata zaproszonych prezydentów i ekspertów
  •  jak przekonywać mieszkańców do zmiany zachowań komunikacyjnych na rzecz żrównoważenia transportu?
  •  jak rozplanować te zadania pomiędzy poszczególne podmioty w miastach: organizatora, operatora i inne podmioty takie jak biuro promocji miasta?
  •  jak promować elektromobilność?
 • Niskoemisyjność w gospodarce komunalnej – raport sytuacji z polskich miast
 • dyskusje w podzespołach:
  • czy i w jaki sposób łączyć elektromobilność z gazomobilnością?
  •  czy istnieje korelacja pomiędzy wdrażaniem nisko- i zeroemisyjności w komunikacji miejskiej oraz innych służbach miejskich związanych np. z gospodarką odpadami?
  • jak wprowadzać infrastrukturę ładowarek na ulice miast?
  • czy wdrażanie zeroemisyjności należy łączyć z ograniczeniami w ruchu indywidualnym?
 • Plenarna prezentacja wniosków z obrad w grupach tematycznych

II dzień

 • Jak Dopasowywać infrastrukturę miejską dla efektywniejszego transportu publicznego? – wystąpienie programowe
 • polityka parkingowa – przykładowe studium przypadków,
 • strefy ograniczonego ruchu – przykładowe studium przypadków,
 • buspasy, kontrzatoki – przykładowe studium przypadków,
 • priorytety dla transportu publicznego – przykładowe studium przypadków.
 • Debata zaproszonych prezydentów i ekspertów
  • jak uzyskać efekt synergii w rozwoju infrastruktury pomiędzy Zarządcą infrastruktury drogowej a organizatorem transportu i jego operatorami?

Lokalizacja

Kongres rozpocznie się w dniu 28 maja br. o godz. 10:00, a zakończy w dniu 29 maja br. ok. godz. 14:00. Obrady odbędą się w Hotel Stok ul. Jawornik 52A, 43-460 Wisła

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest wypełnienie elektronicznego formularza uczestnictwa oraz dokonanie na konto IGKM płatności za udział w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa prosimy o informację na adres: m.pilka@igkm.pl najpóźniej na 14 dni przed Kongresem, w przeciwnym razie będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełną kwotą za udział.

 • Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi – 600,00 zł netto + 23% VAT – do zapłaty – 738,00 zł brutto i obejmuje:
  • udział w Kongresie w dniach 28.05 br. – 29.05.br.
  • komplet materiałów konferencyjnych,
  • obiady w dniach 28.05 br. – 29.05 br.
  • kolacje w dniach 27.05 br. – 28.05 br.

W kwestii kosztu uczestnictwa dla podmiotów niebędących członkiem IGKM prosimy o bezpośredni kontakt: Monika Piłka, tel. 22-848-21-73, e-mail: m.pilka@igkm.pl

 • Rezerwacji miejsc hotelowych każdy z uczestników dokonuje samodzielnie w dziale rezerwacji Hotelu pod adresem e-mail d.gala@hotelstok.pl na hasło Kongres Organizatorów i Operatorów Komunikacji Miejskiej w terminie 27-29.05.2019
 • pokój 1 osobowy – 235,00 zł/dobę/pokój;
 • pokój 2 osobowy – 308,00 zł/pokój/dobę;
 • pokój 2 osobowy do poj. wykorzystania – 285,00 zł/dobę/pokój.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty z tytułu uczestnictwa w Kongresie na konto Izby: Santander Bank Polska (dawniej Bank BZ WBK S.A.):  80 1090 1870 0000 0001 0615 0818 do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Formularz rejestracyjny na Kongres Organizatorów i Operatorów Komunikacji Miejskiej IGKM:

Kontakt

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Moniką Piłką tel. 22 / 848-21-73, e-mail: m.pilka@igkm.pl